Podsumowanie 2020/2021 roku. Wyniki egzaminów

472 uczniów uczyło się w One Way Math w 2020/2021 roku.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wspaniałe wyniki!
Aż 107 osób uczyło się z nami 2 lub 3 przedmiotów.

Wyniki egzaminów:

75 ósmoklasistów przygotowywało się do egzaminu z matematyki i/lub języka polskiego. Średnia z uzyskanych ocen:

matematyka – 76%
język polski – 80%

Dla porównania
– średnie wyniki dla całej Polski: matematyka 47%, język polski 60%
– średnie wyniki dla dużych miast, +100 tys. mieszkańców:
matematyka 54%, język polski 64% (źródło CKE)

96 maturzystów przygotowywało się w One Way Math do matury z matematyki, fizyki, chemii, biologii i/lub języka polskiego.

Średni wynik uczniów One Way Math z matematyki to:
matematyka podstawa 71% – uczniowie zdający wyłącznie podstawę

matematyka rozszerzenie 60%,
najwyższy wynik to 94%
13 uczniów z 52 zdających osiągnęło wynik powyżej 70%

fizyka rozszerzenie 62%
najwyższy wynik to 95%
9 uczniów z 22 zdających osiągnęło wynik powyżej 70%

Dla porównania średnia ogólnopolska:
matematyka podstawa 56% (uczniowie zdający zarówno samą podstawę jak i podstawę i rozszerzenie)
matematyka rozszerzenie 31%
fizyka rozszerzenie 37%

Średnich dla pozostałych przedmiotów nie podajemy ze względu na małą liczbę zdających i dużą liczbę brakujących informacji.