Matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia i język polski

Z ONE WAY MATH zdasz każdy egzamin
i poprawisz oceny z MATEMATYKI, fizyki, chemii, informatyki, biologii, geografii i języka polskiego.

dla ZUCHWAŁYCH
– kursy konkursowe, kółka zainteresowań
dla NIEŚMIAŁYCH
– korepetycje, by poprawić niskie stopnie

Placówka pod nadzorem

One Way Math to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza. Podlega Ustawie o Systemie Oświaty. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Biura Edukacji m. st. Warszawy pod numerem 109 Pz. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Placówka pod nadzorem

One Way Math to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza. Podlega Ustawie o Systemie Oświaty. Jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Biura Edukacji m. st. Warszawy pod numerem 109 Pz. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

One Way Math w liczbach i w faktach

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2015 roku. Aktualnie mamy ponad 400 uczniów.
Dominującym obszarem działalności jest matematyka, ale prowadzimy również zajęcia z innych przedmiotów ścisłych oraz, na prośbę rodziców naszych uczniów, z języka polskiego.

73% kursów to matematyka
11% – fizyka
6% – chemia
3% – biologia
7% – język polski

Aż 27% naszych uczniów rozwija z nami dwa lub więcej przedmiotów.
Zajęcia odbywają się st acjonarnie w 3 placówkach na terenie Warszawy lub zdalnie – on line.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kuratoryjnych i na olimpiadach przedmiotowych oraz osiągają bardzo dobre wyniki na maturze i na egzaminie ósmoklasisty (więcej szczegółów w zakładce Aktualności)

Wśród naszych uczniów
30% to maturzyści
15% uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

Współpracuje z nami blisko 30 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy potrafią pomóc zarówno najbardziej ambitnym uczniom jak i tym zniechęconym, z zaległościami.
Rolą nauczyciela jest wytyczanie ścieżki rozwoju ucznia dostosowanej do jego ambicji i możliwości oraz tłumaczenie abstrakcyjnych, naukowych zawiłości. Jednocześnie, co zawsze podkreślamy, nieodzownym warunkiem powodzenia jest zaangażowanie ucznia i jego wytrwała samodzielna praca.

Matematyka – dlaczego warto się jej uczyć?

– Od 2010 roku jest przedmiotem obowiązkowym na maturze i egzaminie 8 klasisty a dawniej gimnazjalnym.

– W przypadku matury, matematyka często d ecyduje o tym, czy zdamy egzamin dojrzałości. Co roku aż ok. 18% maturzystów nie osiąga minimalnego progu 30% z tego przedmiotu.

– Na rynku pracy większość ofert dotyczy zawodów w których biegłość matematyczna jest konieczna: finanse, ekonomia, inżynieria, IT, logistyka, sprzedaż, badania i rozwój i wiele innych…

Tak więc, żeby coś osiągnąć – jedna droga: matematyka!

Wiemy jak dotrzeć do ucznia by rozwinąć jego potencjał.

Zajęcia dla „ZUCHWAŁYCH” skierowane są do uczniów pasjonujących się matematyką, mocno zaangażowanych w tę dziedzinę a także do tych wybitnie uzdolnionych.

Przygotowujemy uczniów do konkursów, pomagamy w osiąganiu doskonałych ocen ze sprawdzianów i egzaminów.

Zajęcia dla „NIEŚMIAŁYCH” przeznaczone są dla tych, którzy z matematyką nie są jeszcze za pan brat, nie czują się pewnie albo po prostu potrzebują bieżącego wsparcia by ugruntować swe umiejętności.

Z nami oceny pójdą w górę!

Każdy uczeń, bez wyjątku, dobrze sobie radzi z matematyką. Tylko jeszcze nie każdy o tym wie. Bycie „dobrym z matmy” nie zależy wyłącznie od wrodzonych, wyjątkowych zdolności lecz od otwartości umysłu, chęci i odwagi. Celem szkoły One Way Math jest rozwijanie naturalnych zdolności uczniów w kierunku przedmiotów ścisłych, a w szczególności w kierunku matematyki.

W razie negatywnego nastawienia do przedmiotu pomagamy znaleźć źródło problemu i ujarzmić je.

Rectangle 25

 

Dopasowujemy wyjściowy poziom kształcenia do poziomu ucznia… a potem możliwości stają się nieograniczone.


Możliwość konsultacji z psychologiem

Niekiedy trudności z przyswajaniem wiedzy wynikają z wielu różnych okoliczności, nie zawsze jasnych dla rodzica i samego dziecka.

Jeśli potrzebujecie Państwo przyjrzeć się bliżej jakiejś sytuacji, zapraszamy do kontaktu z mgr Agnieszką Stoń, która jest psychologiem, trenerem i psychoterapeutą. Może udzielić konsultacji w sprawach związanych np. z wychowaniem, rozwojem lub funkcjonowaniem dziecka.

Kontakt i zapisy pod numerem: 505-450-505.

Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin 17.01.1707 – 17.04.1790
Amerykański polityk i uczony. Twórca teorii zjawisk elektrycznych

Napisz do nas:

kontakt@oneway.edu.pl

Facebook              

Zadzwoń do nas:

730 216 007

pn – pt:

8:00 – 18:00

Znajdź nas:

Żoliborz

Mokotów

Wola

On-line

Napisz do nas:
kontakt@oneway.edu.pl

Zadzwoń do nas:
730 216 007
pn – pt:
8:00 – 18:00