351 uczniów uczyło się w One Way Math w 2019/2020 roku.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wspaniałe wyniki!
Aż 138 osób uczyło się z nami 2 lub 3 przedmiotów.

Wyniki egzaminów: średnia dla uczniów, którzy pracowali z nami cały lub prawie cały rok*)

 • 42 ósmoklasistów przygotowywało się do egzaminu z matematyki i/lub języka polskiego. Średnia z uzyskanych ocen:
  • matematyka – 79%
  • język polski – 83%

  Dla porównania
  – średnie wyniki dla całej Polski: matematyka 46%, język polski 59%
  – średnie wyniki dla dużych miast, +100 tys. mieszkańców:
  matematyka 53%, język polski 63% (źródło CKE)

 • 53 maturzystów przygotowywało się w One Way Math do matury z matematyki, fizyki, chemii, biologii i/lub języka polskiego.

  Średni wynik uczniów One Way Math z matematyki to:
  matematyka podstawa 61% – uczniowie zdający wyłącznie podstawę
  matematyka rozszerzenie 67%

  Dla porównania średnia ogólnopolska:
  matematyka podstawa 52% (uczniowie zdający zarówno samą podstawę jak i rozszerzenie)
  matematyka rozszerzenie 34%

  Średnich dla pozostałych przedmiotów nie podajemy ze względu na małą liczbę zdających i dużą liczbę brakujących informacji.