Podsumowanie 2022/2023 roku – wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

491 uczniów uczyło się w One Way Math w 2022/2023 roku.
Aż 228 osoby uczyły się z nami 2 lub 3 przedmiotów.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i bardzo dobre wyniki!

Wyniki ósmoklasistów 2023

116 ósmoklasistów przygotowywało się z nami do egzaminu z matematyki i/lub języka polskiego.

Średnia z uzyskanych ocen na egzaminie ósmoklasisty uczniów One Way Math to*:
matematyka – 88%
język polski – 81%

Dla porównania
– średnie wyniki dla całej Polski: matematyka 53%, język polski 66%
– średnie wyniki dla dużych miast, +100 tys. mieszkańców: matematyka 60%, język polski 69% (źródło CKE)

Wyniki maturzystów 2023

106 maturzystów przygotowywało się w One Way Math do matury z matematyki, fizyki, chemii, biologii i/lub języka polskiego.

Średnie wyniki na maturze uczniów One Way Math to*:
matematyka podstawa 78% – uczniowie zdający wyłącznie podstawę
matematyka rozszerzenie 70%,
najwyższy wynik to 96% , 19 uczniów z 32 zdających matematykę rozszerzoną osiągnęło wynik powyżej 70%
fizyka rozszerzenie 65%, najwyższy wynik to 97%, 4 uczniów z 10 zdających osiągnęło wynik powyżej 70%
chemia rozszerzenie 73%
język polski podstawa 73%, najwyższy wynik to 93%

Dla porównania średnia ogólnopolska:
Matematyka podstawa 71% (uczniowie zdający zarówno samą podstawę jak i podstawę i rozszerzenie)
Matematyka rozszerzenie 50%
Fizyka rozszerzenie 43%
Chemia rozszerzenie 47%
Język polski podstawa 66%

Średnich dla pozostałych przedmiotów nie podajemy ze względu na małą liczbę zdających i dużą liczbę brakujących informacji.

*średnia wyliczona z ocen uzyskanych przez uczniów, którzy zechcieli podzielić się z One Way Math informacją o wynikach egzaminu