Podsumowanie 2021/2022 roku – Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

455 uczniów uczyło się w One Way Math w 2021/2022 roku.
Aż 153 osoby uczyły się z nami 2 lub 3 przedmiotów.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i bardzo dobre wyniki!

Wyniki egzaminów 2022

91 ósmoklasistów przygotowywało się z nami do egzaminu z matematyki i/lub języka polskiego.

Średnia z uzyskanych ocen na egzaminie ósmoklasisty uczniów One Way Math to*:
matematyka – 84%
język polski – 81%

Dla porównania
– średnie wyniki dla całej Polski: matematyka 57%, język polski 60%
– średnie wyniki dla dużych miast, +100 tys. mieszkańców: matematyka 64%, język polski 64% (źródło CKE)

60 maturzystów przygotowywało się w One Way Math do matury z matematyki, fizyki, chemii, biologii i/lub języka polskiego.

Średnie wyniki na maturze uczniów One Way Math to*:
matematyka podstawa 74% – uczniowie zdający wyłącznie podstawę
matematyka rozszerzenie 68%, najwyższy wynik to 100% , 10 uczniów z 34 zdających matematykę rozszerzoną osiągnęło wynik powyżej 70%
fizyka rozszerzenie 68%, najwyższy wynik to 90%, 5 uczniów z 12 zdających osiągnęło wynik powyżej 70%
chemia rozszerzenie 55%, najwyższy wynik to 68%
język polski podstawa 65%, najwyższy wynik to 89%

Dla porównania średnia ogólnopolska:
Matematyka podstawa 58% (uczniowie zdający zarówno samą podstawę jak i podstawę i rozszerzenie)
Matematyka rozszerzenie 33%
Fizyka rozszerzenie 37%
Chemia rozszerzenie 37%
Język polski podstawa 54%

Średnich dla pozostałych przedmiotów nie podajemy ze względu na małą liczbę zdających i dużą liczbę brakujących informacji.

*średnia wyliczona z ocen uzyskanych przez uczniów, którzy zechcieli podzielić się z One Way Math informacją o wynikach egzaminu