Środki bezpieczeństwa – pandemia

Prosimy wszystkich uczniów o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny miejsca w którym odbywają się zajęcia.

Uczeń z objawami choroby wskazującymi na COVID-19 nie może wziąć udziału w zajęciach.
 
W razie zamknięcia którejś z placówek przejdziemy na nauczanie on line.

Nieobecności na zajęciach indywidualnych, w ilościach zgodnych z regulaminem, będą odrabiane on line.