Konkursy i olimpiady

Laureaci i Finaliści są wśród nas! Napawa nas to dumą i radością. Dziękujemy że mogliśmy Was wspierać i razem z Wami pracować.

Gratulujemy wszystkim naszym uczniom, którzy w trzecim etapie Konkursu Kuratoryjnego 2019/20*) otrzymali tytuł Laureata lub Finalisty.
Życzymy dalszych sukcesów!

KONKURSY KURATORYJNE – etap wojewódzki

FIZYKA
Laureat – Maciej Wychowański
Finalistka – Pola Kukiełka

BIOLOGIA
Laureaci – Zoja Czakaj i Maciej Wychowański uczeń 2018/19
Finalista – Krzysztof Wychowański uczeń 2018/19

MATEMATYKA
Laureat: jeden uczeń One Way Math
Finaliści – Martyna Słomczewska, Jakub Domański

CHEMIA
Laureatka – jedna uczennica One Way Math
Finalista – Igor Goluch

OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW
W tym roku z powodu pandemii trzeci etap olimpiady nie został przeprowadzony. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do III etapu uzyskali status finalisty.
Jest wśród nich jeden uczeń One Way Math.

Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowują naszych uczniów do konkursów :
p. Marcie Gapińskiej, p. Jolancie Beling, p. Ninie Siwirykow, p. Małgorzacie Cholewińskiej, p. Pawłowi Pastuszce i p. Kamilowi Orłowskiemu

*) podajemy nazwiska uczniów, których rodzice wyrazili na to zgodę