Zajęcia ON LINE

One Way Math prowadzi zajęcia ON LINE. Pracujemy zarówno indywidualnie jak i w mini-grupach.

Opłaty są takie same jak za zajęcia twarzą w twarz przed epidemią.

Zapraszamy!

Pragniemy wyrazić wdzięczność dla Personelu Medycznego w Polsce za ich pracę w tych trudnych warunkach pandemii koronawirusa.
Życzymy wszystkim zdrowia.
Zostańcie w domu!